Inloggen
Venue huurder
ANNULERINGSVOORWAARDEN VENUE HUURDER
 • Voor een weekend retreat dient het totaalbedrag in één keer voldaan te worden.
 • Voor een week retreat geldt een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag en de rest van het bedrag dient daarvoor uiterlijk 8 weken voor aanvang van het retreat betaald te zijn. Bij niet tijdige betaling heeft Ecstatic Temple het recht de reservering te laten vervallen en zal de aanbetaling van 25% niet worden terugbetaald. 
 • De boeking is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van het totaalbedrag van de boeking.
 • Het afzien van deelnemers aan het retreat geeft geen recht op teruggave van de aanbetaling of, bij afzien minder dan 8 weken voor aanvang, van het totaalbedrag van de boeking.
 • Ecstatic Temple heeft het recht een cursus of retreat te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan. In geval van annulering door Ecstatic Temple heeft de venue huurder recht op terugbetaling van de aanbetaling cq. gehele boeking. 
AANSPRAKELIJKHEID
 • De venue huurder zal zorgdragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retreats.
 • Het organiseren van een retreat is geheel op eigen risico. Ecstatic Temple is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de venue huurder en/of deelnemers, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 • Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de venue huurder van het retreat en/of Ecstatic Temple. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.
HUISREGELS
 • De locatie is rookvrij, drugsvrij en alcoholvrij. 
 • Respect voor elk mens is een belangrijke kernwaarde. De venue huurder is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 • De locatie biedt een veilige en leefbare omgeving. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden, kunnen uit de workshop of retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 • Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de workshop of retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de venue huurder.